Списък на файловете в пакета gnibbles в wheezy, архитектура mipsel

/usr/games/gnibbles
/usr/share/applications/gnibbles.desktop
/usr/share/doc/gnibbles/AUTHORS
/usr/share/doc/gnibbles/NEWS.gz
/usr/share/doc/gnibbles/README.gz
/usr/share/doc/gnibbles/TODO
/usr/share/doc/gnibbles/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnibbles/changelog.gz
/usr/share/doc/gnibbles/copyright
/usr/share/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnibbles.gschema.xml
/usr/share/gnibbles/games/level001.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level002.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level003.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level004.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level005.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level006.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level007.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level008.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level009.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level010.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level011.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level012.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level013.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level014.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level015.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level016.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level017.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level018.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level019.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level020.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level021.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level022.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level023.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level024.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level025.gnl
/usr/share/gnibbles/games/level026.gnl
/usr/share/gnibbles/pixmaps/blank.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/bonus1.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/bonus2.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/bonus3.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/bonus4.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/bonus5.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/diamond.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/gnibbles-logo.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/life.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/questionmark.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/snake-blue.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/snake-cyan.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/snake-green.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/snake-grey.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/snake-magenta.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/snake-red.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/snake-yellow.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-corner-bottom-left.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-corner-bottom-right.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-corner-top-left.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-corner-top-right.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-cross.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-empty.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-small-empty.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-straight-side.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-straight-up.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-tee-down.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-tee-left.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-tee-right.svg
/usr/share/gnibbles/pixmaps/wall-tee-up.svg
/usr/share/gnibbles/sounds/appear.ogg
/usr/share/gnibbles/sounds/bonus.ogg
/usr/share/gnibbles/sounds/crash.ogg
/usr/share/gnibbles/sounds/gameover.ogg
/usr/share/gnibbles/sounds/gobble.ogg
/usr/share/gnibbles/sounds/life.ogg
/usr/share/gnibbles/sounds/reverse.ogg
/usr/share/gnibbles/sounds/teleport.ogg
/usr/share/help/C/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/C/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/C/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/C/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/C/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/C/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/ca/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/ca/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/ca/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/ca/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/ca/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/ca/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/cs/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/cs/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/cs/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/cs/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/cs/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/cs/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/de/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/de/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/de/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/de/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/de/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/de/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/el/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/el/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/el/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/el/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/el/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/el/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/en_GB/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/en_GB/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/en_GB/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/en_GB/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/en_GB/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/en_GB/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/es/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/es/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/es/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/es/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/es/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/es/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/eu/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/eu/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/eu/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/eu/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/eu/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/eu/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/fr/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/fr/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/fr/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/fr/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/fr/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/fr/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/it/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/it/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/it/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/it/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/it/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/it/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/oc/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/oc/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/oc/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/oc/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/oc/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/oc/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/sl/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/sl/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/sl/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/sl/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/sl/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/sl/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/sr/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/sr/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/sr/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/sr/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/sr/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/sr/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/sr@latin/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/sr@latin/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/sr@latin/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/sr@latin/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/sr@latin/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/sr@latin/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/sv/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/sv/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/sv/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/sv/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/sv/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/sv/gnibbles/legal.xml
/usr/share/help/zh_CN/gnibbles/figures/game.png
/usr/share/help/zh_CN/gnibbles/figures/intro.png
/usr/share/help/zh_CN/gnibbles/figures/playing.png
/usr/share/help/zh_CN/gnibbles/figures/worm_op.png
/usr/share/help/zh_CN/gnibbles/index.docbook
/usr/share/help/zh_CN/gnibbles/legal.xml
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/gnibbles.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/gnibbles.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/gnibbles.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/gnibbles.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/gnibbles.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/gnibbles.svg
/usr/share/man/man6/gnibbles.6.gz