Списък на файловете в пакета gmemusage в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/gmemusage
/usr/share/doc/gmemusage/CREDITS
/usr/share/doc/gmemusage/README
/usr/share/doc/gmemusage/TODO
/usr/share/doc/gmemusage/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gmemusage/changelog.gz
/usr/share/doc/gmemusage/copyright
/usr/share/man/man1/gmemusage.1.gz
/usr/share/menu/gmemusage