Списък на файловете в пакета efingerd в wheezy, архитектура mipsel

/etc/efingerd/list
/etc/efingerd/log
/etc/efingerd/luser
/etc/efingerd/nouser
/usr/sbin/efingerd
/usr/share/doc/efingerd/README.Debian
/usr/share/doc/efingerd/README.gz
/usr/share/doc/efingerd/changelog.gz
/usr/share/doc/efingerd/copyright
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-standard/.efingerd
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-standard/list
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-standard/log
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-standard/luser
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-standard/nouser
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-unusual/README
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-unusual/list
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-unusual/log
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-unusual/luser
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-unusual/nouser
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-win95/README
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-win95/list
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-win95/log
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-win95/luser
/usr/share/doc/efingerd/examples/examples-win95/nouser
/usr/share/man/man8/efingerd.8.gz