Списък на файловете в пакета dancer-ircd в wheezy, архитектура mipsel

/etc/dancer-ircd/ircd.conf
/etc/dancer-ircd/motd
/etc/dancer-ircd/ohelp
/etc/dancer-ircd/olines
/etc/dancer-ircd/omotd
/etc/init.d/dancer-ircd
/etc/logrotate.d/dancer-ircd
/usr/sbin/dancer-ircd
/usr/share/doc/dancer-ircd/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/dancer-ircd/README.Debian
/usr/share/doc/dancer-ircd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dancer-ircd/changelog.gz
/usr/share/doc/dancer-ircd/copyright
/usr/share/doc/dancer-ircd/dancer-status.txt
/usr/share/lintian/overrides/dancer-ircd
/usr/share/man/man8/dancer-ircd.8.gz