Списък на файловете в пакета busybox-static в wheezy, архитектура mipsel

/bin/busybox
/usr/share/doc/busybox-static/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/busybox-static/copyright
/usr/share/doc/busybox-static/examples/mdev.conf
/usr/share/doc/busybox-static/examples/mdev_fat.conf
/usr/share/doc/busybox-static/examples/udhcp/sample.bound
/usr/share/doc/busybox-static/examples/udhcp/sample.deconfig
/usr/share/doc/busybox-static/examples/udhcp/sample.nak
/usr/share/doc/busybox-static/examples/udhcp/sample.renew
/usr/share/doc/busybox-static/examples/udhcp/sample.script
/usr/share/doc/busybox-static/examples/udhcp/simple.script
/usr/share/doc/busybox-static/examples/udhcp/udhcpd.conf.gz
/usr/share/doc/busybox-static/mdev.txt.gz
/usr/share/doc/busybox-static/syslog.conf.txt
/usr/share/man/man1/busybox.1.gz