Списък на файловете в пакета autogen в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/autogen
/usr/bin/autoopts-config
/usr/bin/columns
/usr/bin/getdefs
/usr/bin/xml2ag
/usr/share/aclocal/autoopts.m4
/usr/share/autogen/aginfo.tpl
/usr/share/autogen/aginfo3.tpl
/usr/share/autogen/agman-cmd.tpl
/usr/share/autogen/agman.tlib
/usr/share/autogen/agman1.tpl
/usr/share/autogen/agman3.tpl
/usr/share/autogen/agmdoc-cmd.tpl
/usr/share/autogen/agpl.lic
/usr/share/autogen/agtexi-cmd.tpl
/usr/share/autogen/autoopts.m4
/usr/share/autogen/bits.tpl
/usr/share/autogen/cmd-doc.tlib
/usr/share/autogen/confmacs.tlib
/usr/share/autogen/conftest.tpl
/usr/share/autogen/fsm-macro.tlib
/usr/share/autogen/fsm-trans.tlib
/usr/share/autogen/fsm.tpl
/usr/share/autogen/getopt.tpl
/usr/share/autogen/gpl.lic
/usr/share/autogen/gplv2.lic
/usr/share/autogen/lgpl.lic
/usr/share/autogen/liboptschk.m4
/usr/share/autogen/man2man
/usr/share/autogen/man2mdoc
/usr/share/autogen/man2texi
/usr/share/autogen/mbsd.lic
/usr/share/autogen/mdoc2man
/usr/share/autogen/mdoc2mdoc
/usr/share/autogen/mdoc2texi
/usr/share/autogen/optcode.tlib
/usr/share/autogen/opthead.tlib
/usr/share/autogen/options.tpl
/usr/share/autogen/optlib.tlib
/usr/share/autogen/optmain.tlib
/usr/share/autogen/rc-sample.tpl
/usr/share/autogen/stdoptions.def
/usr/share/autogen/texi2man
/usr/share/autogen/texi2mdoc
/usr/share/autogen/texi2texi
/usr/share/autogen/tpl-config.tlib
/usr/share/autogen/usage.tlib
/usr/share/doc-base/autogen
/usr/share/doc/autogen/README.Debian
/usr/share/doc/autogen/autogen.ps.gz
/usr/share/doc/autogen/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/autogen/changelog.gz
/usr/share/doc/autogen/copyright
/usr/share/doc/autogen/examples/Makefile
/usr/share/doc/autogen/examples/checkopt.def
/usr/share/doc/autogen/examples/main.c
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_0.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_1.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_10.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_11.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_12.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_13.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_14.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_15.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_2.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_3.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_4.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_5.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_6.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_7.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_8.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_9.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_abt.html
/usr/share/doc/autogen/html/autogen_toc.html
/usr/share/info/autogen.info-1.gz
/usr/share/info/autogen.info-2.gz
/usr/share/info/autogen.info.gz
/usr/share/man/man1/autogen.1.gz
/usr/share/man/man1/autoopts-config.1.gz
/usr/share/man/man1/columns.1.gz
/usr/share/man/man1/getdefs.1.gz
/usr/share/man/man1/xml2ag.1.gz
/usr/share/pkgconfig/autoopts.pc