Списък на файловете в пакета antennavis в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/TkAnt
/usr/bin/antennavis
/usr/share/doc/antennavis/README
/usr/share/doc/antennavis/TODO
/usr/share/doc/antennavis/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/antennavis/changelog.gz
/usr/share/doc/antennavis/copyright
/usr/share/doc/antennavis/examples/adrian.nec
/usr/share/doc/antennavis/examples/ant.nec
/usr/share/doc/antennavis/examples/spaceship.nec
/usr/share/doc/antennavis/examples/yagi.nec
/usr/share/doc/antennavis/examples/yg_4el_20.nec
/usr/share/doc/antennavis/examples/yg_6el.nec
/usr/share/man/man1/TkAnt.1.gz
/usr/share/man/man1/antennavis.1.gz
/usr/share/menu/antennavis