Списък на файловете в пакета am-utils в wheezy, архитектура mipsel

/etc/am-utils/amd.conf
/etc/init.d/am-utils
/usr/bin/pawd
/usr/sbin/amd
/usr/sbin/amd-fsinfo
/usr/sbin/amq
/usr/sbin/amq-check-wrap
/usr/sbin/fixmount
/usr/sbin/hlfsd
/usr/sbin/mk-amd-map
/usr/sbin/sun2amd
/usr/sbin/wire-test
/usr/share/am-utils/amd.net
/usr/share/doc/am-utils/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/am-utils/BUGS.gz
/usr/share/doc/am-utils/FAQ
/usr/share/doc/am-utils/MIRRORS.txt
/usr/share/doc/am-utils/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/am-utils/NEWS.gz
/usr/share/doc/am-utils/README
/usr/share/doc/am-utils/README.Debian
/usr/share/doc/am-utils/README.autofs.gz
/usr/share/doc/am-utils/README.ldap
/usr/share/doc/am-utils/README.platform_status.gz
/usr/share/doc/am-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/am-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/am-utils/cookbook.txt.gz
/usr/share/doc/am-utils/copyright
/usr/share/doc/am-utils/examples/a_master
/usr/share/doc/am-utils/examples/a_net
/usr/share/doc/am-utils/examples/amd2ldif
/usr/share/doc/am-utils/examples/amd2sun
/usr/share/doc/am-utils/examples/automount2amd
/usr/share/doc/am-utils/examples/automount2amd.8
/usr/share/doc/am-utils/kernel-patches/amd-direct-mount-linux2219.diff.gz
/usr/share/doc/am-utils/kernel-patches/amd-direct-mount-linux244.diff.gz
/usr/share/doc/am-utils/ldap-id.ms.gz
/usr/share/doc/am-utils/ldap-id.txt.gz
/usr/share/doc/am-utils/ldap.schema
/usr/share/man/man1/pawd.1.gz
/usr/share/man/man5/amd.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/amd-fsinfo.8.gz
/usr/share/man/man8/amd.8.gz
/usr/share/man/man8/amq-check-wrap.8.gz
/usr/share/man/man8/amq.8.gz
/usr/share/man/man8/fixmount.8.gz
/usr/share/man/man8/hlfsd.8.gz
/usr/share/man/man8/mk-amd-map.8.gz
/usr/share/man/man8/sun2amd.8.gz
/usr/share/man/man8/wire-test.8.gz