Списък на файловете в пакета xscreensaver-screensaver-bsod в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/xscreensaver/bsod
/usr/share/applications/screensavers/bsod.desktop
/usr/share/doc/xscreensaver-screensaver-bsod/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xscreensaver-screensaver-bsod/copyright
/usr/share/man/man6/bsod.6x.gz
/usr/share/xscreensaver/config/bsod.xml