Списък на файловете в пакета xresprobe в wheezy, архитектура mips

/usr/sbin/ddcprobe
/usr/sbin/xresprobe
/usr/share/doc/xresprobe/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xresprobe/copyright
/usr/share/xresprobe/bitdepth.sh
/usr/share/xresprobe/ddcprobe.sh
/usr/share/xresprobe/lcdsize.sh
/usr/share/xresprobe/rigprobe.sh
/usr/share/xresprobe/xorg.conf
/usr/share/xresprobe/xprobe.sh