Списък на файловете в пакета xournal в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/xournal
/usr/share/applications/xournal.desktop
/usr/share/doc/xournal/README
/usr/share/doc/xournal/README.source
/usr/share/doc/xournal/TODO.gz
/usr/share/doc/xournal/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xournal/changelog.gz
/usr/share/doc/xournal/copyright
/usr/share/doc/xournal/manual.html
/usr/share/doc/xournal/pixmaps
/usr/share/doc/xournal/screenshot.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/xournal.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-xoj.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/mimetypes/xoj.svg
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/xournal.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/xournal.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/xournal.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/xournal.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/xournal.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/xournal.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/xournal.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/xournal.mo
/usr/share/man/man1/xournal.1.gz
/usr/share/menu/xournal
/usr/share/mime/packages/xournal.xml
/usr/share/mimelnk/application/x-xoj.desktop
/usr/share/xournal/pixmaps/black.png
/usr/share/xournal/pixmaps/blue.png
/usr/share/xournal/pixmaps/default-pen.png
/usr/share/xournal/pixmaps/eraser.png
/usr/share/xournal/pixmaps/fullscreen.png
/usr/share/xournal/pixmaps/gray.png
/usr/share/xournal/pixmaps/green.png
/usr/share/xournal/pixmaps/hand.png
/usr/share/xournal/pixmaps/highlighter.png
/usr/share/xournal/pixmaps/lasso.png
/usr/share/xournal/pixmaps/lightblue.png
/usr/share/xournal/pixmaps/lightgreen.png
/usr/share/xournal/pixmaps/magenta.png
/usr/share/xournal/pixmaps/medium.png
/usr/share/xournal/pixmaps/orange.png
/usr/share/xournal/pixmaps/pencil.png
/usr/share/xournal/pixmaps/rect-select.png
/usr/share/xournal/pixmaps/recycled.png
/usr/share/xournal/pixmaps/red.png
/usr/share/xournal/pixmaps/ruler.png
/usr/share/xournal/pixmaps/shapes.png
/usr/share/xournal/pixmaps/stretch.png
/usr/share/xournal/pixmaps/text-tool.png
/usr/share/xournal/pixmaps/thick.png
/usr/share/xournal/pixmaps/thin.png
/usr/share/xournal/pixmaps/white.png
/usr/share/xournal/pixmaps/xoj.svg
/usr/share/xournal/pixmaps/xournal.png
/usr/share/xournal/pixmaps/xournal.svg
/usr/share/xournal/pixmaps/yellow.png