Списък на файловете в пакета spellutils в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/newsbody
/usr/bin/pospell
/usr/share/doc/spellutils/NEWS.gz
/usr/share/doc/spellutils/README.gz
/usr/share/doc/spellutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spellutils/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/spellutils.mo
/usr/share/man/man1/newsbody.1.gz
/usr/share/man/man1/pospell.1.gz