Списък на файловете в пакета ptunnel в wheezy, архитектура mips

/usr/sbin/ptunnel
/usr/share/doc/ptunnel/README.gz
/usr/share/doc/ptunnel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ptunnel/changelog.gz
/usr/share/doc/ptunnel/copyright
/usr/share/doc/ptunnel/web/index.html
/usr/share/doc/ptunnel/web/packet-format.png
/usr/share/doc/ptunnel/web/setup.png
/usr/share/man/man8/ptunnel.8.gz