Списък на файловете в пакета pngtools в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/pngchunkdesc
/usr/bin/pngchunks
/usr/bin/pngcp
/usr/bin/pnginfo
/usr/share/doc/pngtools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pngtools/changelog.gz
/usr/share/doc/pngtools/chunks.txt
/usr/share/doc/pngtools/copyright
/usr/share/man/man1/pngchunkdesc.1.gz
/usr/share/man/man1/pngchunks.1.gz
/usr/share/man/man1/pngcp.1.gz
/usr/share/man/man1/pnginfo.1.gz