Списък на файловете в пакета ncftp в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/ncftp3
/usr/bin/ncftpbatch
/usr/bin/ncftpbookmarks
/usr/bin/ncftpget
/usr/bin/ncftpls
/usr/bin/ncftpput
/usr/bin/ncftpspooler
/usr/share/doc/ncftp/FIREWALLS_AND_PROXIES.txt
/usr/share/doc/ncftp/READLINE.txt
/usr/share/doc/ncftp/README.txt
/usr/share/doc/ncftp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ncftp/changelog.gz
/usr/share/doc/ncftp/copyright
/usr/share/man/man1/ncftp3.1.gz
/usr/share/man/man1/ncftpbatch.1.gz
/usr/share/man/man1/ncftpbookmarks.1.gz
/usr/share/man/man1/ncftpget.1.gz
/usr/share/man/man1/ncftpls.1.gz
/usr/share/man/man1/ncftpput.1.gz
/usr/share/man/man1/ncftpspooler.1.gz
/usr/share/menu/ncftp