Списък на файловете в пакета mksh в wheezy, архитектура mips

/bin/lksh
/bin/mksh
/bin/mksh-static
/etc/mkshrc
/etc/skel/.mkshrc
/usr/share/doc/mksh/README.Debian.gz
/usr/share/doc/mksh/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mksh/check.pl.gz
/usr/share/doc/mksh/check.t.gz
/usr/share/doc/mksh/copyright
/usr/share/doc/mksh/examples/dot.mkshrc.gz
/usr/share/doc/mksh/mtest.t.gz
/usr/share/lintian/overrides/mksh
/usr/share/man/man1/lksh.1.gz
/usr/share/man/man1/mksh-static.1.gz
/usr/share/man/man1/mksh.1.gz
/usr/share/menu/mksh
/usr/share/pixmaps/mksh16.xpm
/usr/share/pixmaps/mksh16lg.xpm
/usr/share/pixmaps/mksh32.xpm