Списък на файловете в пакета libxmuu1 в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/libXmuu.so.1
/usr/lib/mips-linux-gnu/libXmuu.so.1.0.0
/usr/share/doc/libxmuu1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxmuu1/changelog.gz
/usr/share/doc/libxmuu1/copyright