Списък на файловете в пакета libxcomposite1 в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/libXcomposite.so.1
/usr/lib/mips-linux-gnu/libXcomposite.so.1.0.0
/usr/share/doc/libxcomposite1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcomposite1/changelog.gz
/usr/share/doc/libxcomposite1/copyright