Списък на файловете в пакета libsigrok0 в wheezy, архитектура mips

/lib/udev/rules.d/60-libsigrok0.rules
/usr/lib/libsigrok.so.0
/usr/lib/libsigrok.so.0.0.0
/usr/share/doc/libsigrok0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libsigrok0/README
/usr/share/doc/libsigrok0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsigrok0/changelog.gz
/usr/share/doc/libsigrok0/copyright