Списък на файловете в пакета libpam-cracklib в wheezy, архитектура mips

/lib/mips-linux-gnu/security/pam_cracklib.so
/usr/share/doc/libpam-cracklib/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libpam-cracklib/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpam-cracklib/changelog.gz
/usr/share/doc/libpam-cracklib/copyright
/usr/share/man/man8/pam_cracklib.8.gz
/usr/share/pam-configs/cracklib