Списък на файловете в пакета libopencv-imgproc2.3 в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/libopencv_imgproc.so.2.3
/usr/lib/libopencv_imgproc.so.2.3.1
/usr/share/doc/libopencv-imgproc2.3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libopencv-imgproc2.3/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libopencv-imgproc2.3