Списък на файловете в пакета libmbt0-dev в wheezy, архитектура mips

/usr/include/mbt/Logging.h
/usr/include/mbt/MbtAPI.h
/usr/include/mbt/Pattern.h
/usr/include/mbt/Sentence.h
/usr/include/mbt/TagLex.h
/usr/include/mbt/Tagger.h
/usr/lib/libmbt.a
/usr/lib/libmbt.so
/usr/lib/pkgconfig/mbt.pc
/usr/share/doc/libmbt0-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libmbt0-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libmbt0-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libmbt0-dev/README
/usr/share/doc/libmbt0-dev/TODO
/usr/share/doc/libmbt0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmbt0-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmbt0-dev/copyright