Списък на файловете в пакета libhugs-stm-bundled в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/hugs/packages/stm/Control/Concurrent/STM.hs
/usr/lib/hugs/packages/stm/Control/Concurrent/STM/TArray.hs
/usr/lib/hugs/packages/stm/Control/Concurrent/STM/TVar.hs
/usr/lib/hugs/packages/stm/Control/Monad/STM.hs
/usr/lib/hugs/packages/stm/Control/Sequential/STM.hs
/usr/lib/hugs/packages/stm/Paths_stm.hs
/usr/share/doc/libhugs-stm-bundled/README.Debian
/usr/share/doc/libhugs-stm-bundled/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhugs-stm-bundled/copyright