Списък на файловете в пакета libgpgme11 в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/libgpgme-pth.so.11
/usr/lib/libgpgme-pth.so.11.7.0
/usr/lib/libgpgme-pthread.so.11
/usr/lib/libgpgme-pthread.so.11.7.0
/usr/lib/libgpgme.so.11
/usr/lib/libgpgme.so.11.7.0
/usr/share/doc/libgpgme11/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgpgme11/changelog.gz
/usr/share/doc/libgpgme11/copyright