Списък на файловете в пакета libgl1-mesa-glx-dbg в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/debug/usr/lib/mips-linux-gnu/libGL.so.1.2
/usr/share/bug/libgl1-mesa-glx-dbg/control
/usr/share/bug/libgl1-mesa-glx-dbg/script
/usr/share/doc/libgl1-mesa-glx-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgl1-mesa-glx-dbg/copyright