Списък на файловете в пакета libcompress-raw-zlib-perl в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/perl5/Compress/Raw/Zlib.pm
/usr/lib/perl5/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.bs
/usr/lib/perl5/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.so
/usr/lib/perl5/auto/Compress/Raw/Zlib/autosplit.ix
/usr/share/doc/libcompress-raw-zlib-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcompress-raw-zlib-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libcompress-raw-zlib-perl/copyright
/usr/share/doc/libcompress-raw-zlib-perl/examples/filtdef
/usr/share/doc/libcompress-raw-zlib-perl/examples/filtinf
/usr/share/man/man3/Compress::Raw::Zlib.3pm.gz