Списък на файловете в пакета libcflow-perl в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/flowdumper
/usr/lib/perl5/Cflow.pm
/usr/lib/perl5/auto/Cflow/Cflow.bs
/usr/lib/perl5/auto/Cflow/Cflow.so
/usr/lib/perl5/auto/Cflow/autosplit.ix
/usr/share/doc/libcflow-perl/README
/usr/share/doc/libcflow-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcflow-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libcflow-perl/copyright
/usr/share/man/man1/flowdumper.1p.gz
/usr/share/man/man3/Cflow.3pm.gz