Списък на файловете в пакета libapr1 в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/libapr-1.so.0
/usr/lib/libapr-1.so.0.4.6
/usr/share/doc/libapr1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libapr1/changelog.gz
/usr/share/doc/libapr1/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libapr1