Списък на файловете в пакета libapache2-mod-authn-webid в wheezy, архитектура mips

/etc/apache2/mods-available/authn_webid.load
/usr/lib/apache2/modules/mod_authn_webid.so
/usr/share/doc/libapache2-mod-authn-webid/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-authn-webid/copyright