Списък на файловете в пакета gopchop в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/gopchop
/usr/bin/gtkspu
/usr/bin/mpegcat
/usr/share/applications/gopchop.desktop
/usr/share/doc/gopchop/AUTHORS
/usr/share/doc/gopchop/README.gz
/usr/share/doc/gopchop/TODO.gz
/usr/share/doc/gopchop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gopchop/changelog.gz
/usr/share/doc/gopchop/copyright
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gopchop.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/gopchop.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gopchop.mo
/usr/share/man/man1/gopchop.1.gz
/usr/share/man/man1/gtkspu.1.gz
/usr/share/man/man1/mpegcat.1.gz
/usr/share/menu/gopchop
/usr/share/pixmaps/gopchop.png
/usr/share/pixmaps/gopchop.xpm
/usr/share/pixmaps/gopchop/about.xpm
/usr/share/pixmaps/gopchop/error.xpm
/usr/share/pixmaps/gopchop/menu_about.png