Списък на файловете в пакета gnugk в wheezy, архитектура mips

/etc/default/gnugk
/etc/gatekeeper.ini
/etc/init.d/gnugk
/usr/sbin/addpasswd
/usr/sbin/gnugk
/usr/share/doc-base/gnugk-manual
/usr/share/doc/gnugk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnugk/changelog.gz
/usr/share/doc/gnugk/copyright
/usr/share/doc/gnugk/examples/H46023.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/child.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/clirw.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/complete.ini.gz
/usr/share/doc/gnugk/examples/enum.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/fileacct.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/gnugk.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/h350.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/ipauth.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/nat.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/neighbor.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/odbc.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/proxy.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/qos.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/radacct.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/radaliasauth.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/radauth.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/routed.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/rrqauth.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/sql.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/status.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/syslog.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/uri.ini
/usr/share/doc/gnugk/examples/vqueue.ini
/usr/share/doc/gnugk/identifiers.txt
/usr/share/doc/gnugk/keepalive.txt
/usr/share/doc/gnugk/known_bugs.txt
/usr/share/doc/gnugk/manual/Makefile
/usr/share/doc/gnugk/manual/acct.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/advanced.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/auth.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/endpointconfig.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/acct.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/auth.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/endpointconfig.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/installation.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/introduction.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/mainconfig.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/manual-es.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/misc.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/monitoring.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/neighbors.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/ras.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/reference.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/routedmode.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/routing.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/es/tutorial.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/_unicode.txt
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/acct.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/advanced.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/auth.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/endpointconfig.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/installation.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/introduction.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/mainconfig.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/manual-fr.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/misc.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/monitoring.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/neighbors.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/ras.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/reference.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/routedmode.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/routing.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/fr/tutorial.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/installation.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/introduction.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/mainconfig.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-1.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-10.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-11.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-12.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-13.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-14.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-2.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-3.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-4.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-5.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-6.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-7.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-8.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual-9.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual.html
/usr/share/doc/gnugk/manual/manual.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/misc.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/monitoring.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/neighbors.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/ras.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/reference.sgml
/usr/share/doc/gnugk/manual/routedmode.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/routing.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/manual/tutorial.sgml.gz
/usr/share/doc/gnugk/nattraversal.pdf.gz
/usr/share/doc/gnugk/old/performance.txt
/usr/share/doc/gnugk/old/signalling.txt
/usr/share/doc/gnugk/performance.txt
/usr/share/doc/gnugk/ptlib-2.10.1-pdns.patch
/usr/share/doc/gnugk/trace_levels.txt
/usr/share/lintian/overrides/gnugk
/usr/share/man/man1/addpasswd.1.gz
/usr/share/man/man1/gnugk.1.gz