Списък на файловете в пакета genisoimage в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/devdump
/usr/bin/dirsplit
/usr/bin/genisoimage
/usr/bin/geteltorito
/usr/bin/isodump
/usr/bin/isoinfo
/usr/bin/isovfy
/usr/bin/mkzftree
/usr/share/doc/genisoimage/README.geteltorito
/usr/share/doc/genisoimage/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/genisoimage/changelog.gz
/usr/share/doc/genisoimage/copyright
/usr/share/man/man1/devdump.1.gz
/usr/share/man/man1/dirsplit.1.gz
/usr/share/man/man1/genisoimage.1.gz
/usr/share/man/man1/geteltorito.1.gz
/usr/share/man/man1/isodump.1.gz
/usr/share/man/man1/isoinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/isovfy.1.gz
/usr/share/man/man1/mkzftree.1.gz
/usr/share/man/man5/genisoimagerc.5.gz