Списък на файловете в пакета fso-deviced-player-canberra в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/cornucopia/modules/fsodevice/player_canberra.so
/usr/share/doc/fso-deviced-player-canberra