Списък на файловете в пакета firedns в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/fdnscname
/usr/bin/fdnsip
/usr/bin/fdnsip6
/usr/bin/fdnsip6list
/usr/bin/fdnsiplist
/usr/bin/fdnsmx
/usr/bin/fdnsmxalist
/usr/bin/fdnsmxlist
/usr/bin/fdnsname
/usr/bin/fdnsnamep
/usr/bin/fdnsspf1
/usr/bin/fdnstxt
/usr/bin/fdnstxtlist
/usr/share/doc/firedns/CREDITS
/usr/share/doc/firedns/README
/usr/share/doc/firedns/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/firedns/copyright
/usr/share/man/man1/fdnscname.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsip.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsip6.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsip6list.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsiplist.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsmx.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsmxalist.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsmxlist.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsname.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsnamep.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnsspf1.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnstxt.1.gz
/usr/share/man/man1/fdnstxtlist.1.gz