Списък на файловете в пакета finch в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/finch
/usr/lib/finch/gntclipboard.so
/usr/lib/finch/gntgf.so
/usr/lib/finch/gnthistory.so
/usr/lib/finch/gntlastlog.so
/usr/lib/finch/gnttinyurl.so
/usr/lib/finch/grouping.so
/usr/lib/gnt/irssi.so
/usr/lib/gnt/s.so
/usr/lib/libgnt.so.0
/usr/lib/libgnt.so.0.8.10
/usr/share/doc/finch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/finch/changelog.gz
/usr/share/doc/finch/copyright
/usr/share/lintian/overrides/finch
/usr/share/man/man1/finch.1.gz