Списък на файловете в пакета cmake-curses-gui в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/ccmake
/usr/share/doc/cmake-curses-gui
/usr/share/man/man1/ccmake.1.gz
/usr/share/menu/cmake-curses-gui