Списък на файловете в пакета clisp-module-postgresql в wheezy, архитектура mips

/usr/lib/clisp-2.49/dynmod/lib-postgresql.so
/usr/lib/clisp-2.49/dynmod/postgresql.lisp
/usr/lib/clisp-2.49/postgresql/Makefile
/usr/lib/clisp-2.49/postgresql/README
/usr/lib/clisp-2.49/postgresql/link.sh
/usr/lib/clisp-2.49/postgresql/postgresql.fas
/usr/lib/clisp-2.49/postgresql/postgresql.lisp
/usr/lib/clisp-2.49/postgresql/postgresql.o
/usr/lib/clisp-2.49/postgresql/sql.fas
/usr/lib/clisp-2.49/postgresql/sql.lisp
/usr/share/doc/clisp-module-postgresql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clisp-module-postgresql/changelog.gz
/usr/share/doc/clisp-module-postgresql/copyright