Списък на файловете в пакета clasp в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/clasp
/usr/share/doc/clasp/README.gz
/usr/share/doc/clasp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clasp/changelog.gz
/usr/share/doc/clasp/copyright
/usr/share/man/man1/clasp.1.gz