Списък на файловете в пакета buffer в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/buffer
/usr/share/doc/buffer/README
/usr/share/doc/buffer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/buffer/copyright
/usr/share/lintian/overrides/buffer
/usr/share/man/man1/buffer.1.gz