Списък на файловете в пакета bind9-host в wheezy, архитектура mips

/usr/bin/host
/usr/share/doc/bind9-host/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bind9-host/copyright
/usr/share/man/man1/host.1.gz