Списък на файловете в пакета 4digits в wheezy, архитектура mips

/usr/games/4digits
/usr/games/4digits-text
/usr/share/4digits/4digits.glade
/usr/share/4digits/4digits_logo.png
/usr/share/applications/4digits.desktop
/usr/share/doc-base/4digits
/usr/share/doc/4digits/4digits_manual.css
/usr/share/doc/4digits/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/4digits/changelog.gz
/usr/share/doc/4digits/copyright
/usr/share/doc/4digits/images/4digits.png
/usr/share/doc/4digits/images/4digits_main_window.png
/usr/share/doc/4digits/images/game_start.png
/usr/share/doc/4digits/images/hinttable.png
/usr/share/doc/4digits/images/lose.png
/usr/share/doc/4digits/images/scores.png
/usr/share/doc/4digits/images/step1.png
/usr/share/doc/4digits/images/step2.png
/usr/share/doc/4digits/images/step3.png
/usr/share/doc/4digits/images/step4-1.png
/usr/share/doc/4digits/images/step4-2.png
/usr/share/doc/4digits/images/step5.png
/usr/share/doc/4digits/images/step6.png
/usr/share/doc/4digits/images/step7.png
/usr/share/doc/4digits/images/vxhtml10.png
/usr/share/doc/4digits/images/win.png
/usr/share/doc/4digits/index.html
/usr/share/man/man6/4digits-text.6.gz
/usr/share/man/man6/4digits.6.gz
/usr/share/menu/4digits
/usr/share/pixmaps/4digits.xpm