Списък на файловете в пакета xfce4-sensors-plugin в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/xfce4-sensors
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/pkgconfig/libxfce4sensors-1.0.pc
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/xfce4/modules/libxfce4sensors.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/xfce4/modules/libxfce4sensors.so.1
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/xfce4/modules/libxfce4sensors.so.1.2.4
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/xfce4/panel-plugins/xfce4-sensors-plugin
/usr/share/applications/xfce4-sensors.desktop
/usr/share/doc/xfce4-sensors-plugin/AUTHORS
/usr/share/doc/xfce4-sensors-plugin/NEWS.gz
/usr/share/doc/xfce4-sensors-plugin/README
/usr/share/doc/xfce4-sensors-plugin/README.Debian
/usr/share/doc/xfce4-sensors-plugin/TODO
/usr/share/doc/xfce4-sensors-plugin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xfce4-sensors-plugin/changelog.gz
/usr/share/doc/xfce4-sensors-plugin/copyright
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/xfce-sensors.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/xfce-sensors.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/xfce-sensors.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/xfce-sensors.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/xfce-sensors.svg
/usr/share/lintian/overrides/xfce4-sensors-plugin
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/ur/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/ur_PK/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/xfce4-sensors-plugin.mo
/usr/share/man/man1/xfce4-sensors.1.gz
/usr/share/xfce4/panel-plugins/xfce4-sensors-plugin.desktop