Списък на файловете в пакета wordgrinder в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/wordgrinder
/usr/share/doc/wordgrinder/README.Unix.gz
/usr/share/doc/wordgrinder/README.wg.gz
/usr/share/doc/wordgrinder/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wordgrinder/copyright
/usr/share/man/man1/wordgrinder.1.gz
/usr/share/menu/wordgrinder