Списък на файловете в пакета wmshutdown в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/wmshutdown
/usr/bin/wmshutdown-run
/usr/share/doc/wmshutdown/README
/usr/share/doc/wmshutdown/README.Debian
/usr/share/doc/wmshutdown/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmshutdown/changelog.gz
/usr/share/doc/wmshutdown/copyright
/usr/share/man/man1/wmshutdown-run.1.gz
/usr/share/man/man1/wmshutdown.1.gz
/usr/share/menu/wmshutdown
/usr/share/pixmaps/wmshutdown.xpm