Списък на файловете в пакета tuxmath в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/games/generate_lesson
/usr/games/tuxmath
/usr/games/tuxmathadmin
/usr/games/tuxmathserver
/usr/games/tuxmathtestclient
/usr/share/applications/tuxmath.desktop
/usr/share/doc/tuxmath/README.txt.gz
/usr/share/doc/tuxmath/TODO.txt
/usr/share/doc/tuxmath/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tuxmath/changelog.gz
/usr/share/doc/tuxmath/copyright
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/en@boldquot/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/en@quot/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/ku/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/zam/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/tuxmath.mo
/usr/share/man/man6/tuxmath.6.gz
/usr/share/menu/tuxmath
/usr/share/pixmaps/tuxmath.svg
/usr/share/tuxmath/images/backgrounds/0.jpg
/usr/share/tuxmath/images/backgrounds/1.jpg
/usr/share/tuxmath/images/backgrounds/2.jpg
/usr/share/tuxmath/images/backgrounds/3.jpg
/usr/share/tuxmath/images/backgrounds/4.jpg
/usr/share/tuxmath/images/backgrounds/5.jpg
/usr/share/tuxmath/images/backgrounds/6.jpg
/usr/share/tuxmath/images/backgrounds/7.jpg
/usr/share/tuxmath/images/cities/cdead-blue.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/cdead-green.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/cdead-orange.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/cdead-red.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/city-blue.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/city-green.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/city-orange.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/city-red.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-blue-1.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-blue-2.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-blue-3.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-blue-4.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-blue-5.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-green-1.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-green-2.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-green-3.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-green-4.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-green-5.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-orange-1.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-orange-2.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-orange-3.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-orange-4.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-orange-5.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-red-1.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-red-2.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-red-3.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-red-4.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/csplode-red-5.png
/usr/share/tuxmath/images/cities/shields.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_comet.svg
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_comet0.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_comet1.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_comet2.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_cometex.svg
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_cometex0.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_cometex1.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_cometex2.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/bonus_cometex3.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/comet.svg
/usr/share/tuxmath/images/comets/comet0.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/comet1.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/comet2.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/cometex.svg
/usr/share/tuxmath/images/comets/cometex0.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/cometex1.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/cometex2.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/cometex3.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/mini_comet1.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/mini_comet2.png
/usr/share/tuxmath/images/comets/mini_comet3.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/asteroid1.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/asteroid2.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/asteroid3.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/factoroids.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/factors.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/galaxy1.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/galaxy2.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/gbstars.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/good.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/ship.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/ship01.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/star1.jpg
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/star1.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/star2.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/star3.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/star4.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/star5.png
/usr/share/tuxmath/images/factoroids/tux.png
/usr/share/tuxmath/images/icons/icon.png
/usr/share/tuxmath/images/icons/icon.xpm
/usr/share/tuxmath/images/icons/tuxmath.icns
/usr/share/tuxmath/images/icons/tuxmath.ico
/usr/share/tuxmath/images/igloos/cloud.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/composite.svg
/usr/share/tuxmath/images/igloos/extra_life.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/half.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/intact.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/melted1.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/melted2.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/melted3.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/rebuilding1.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/rebuilding2.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/snow1.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/snow2.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/snow3.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/steam1.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/steam2.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/steam3.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/steam4.png
/usr/share/tuxmath/images/igloos/steam5.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/flapdown.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/flapup.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/grumpy.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/incoming.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/sitting-down.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/standing-up.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/walk-off1.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/walk-off2.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/walk-off3.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/walk-on1.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/walk-on2.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/walk-on3.png
/usr/share/tuxmath/images/penguins/worried.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/alone.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/alone0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/alone1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/aloned.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/comet0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/comet1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/comet2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/comet3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/comet4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/comet5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/cometd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/credits0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/credits1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/credits2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/credits3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/creditsd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/exclamation.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/exclamation0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/exclamationd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factoroids.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factoroids0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factoroids1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factoroids2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factoroidsd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factors0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factors1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factors2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factors3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factors4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factors5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/factorsd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fleet.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fleet0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fleetd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fractions0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fractions1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fractions2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fractions3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fractions4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fractions5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fractions6.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/fractionsd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/friends.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/friends0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/friendsd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/goldstar.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/goldstar0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/goldstar1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/goldstard.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/help.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/help0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/help1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/help2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/help3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/helpd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lan.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lan0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lan1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/land.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lesson.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lesson0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lesson1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lesson2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lesson3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/lessond.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main6.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/main7.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/maind.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/no_goldstar.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/no_goldstar0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/no_goldstard.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums6.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/nums7.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/numsd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit6.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit7.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quit8.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/quitd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/trophy0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/trophy1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/trophyd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_config.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_config0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_config1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_config_brown.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_config_brown0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_config_brown1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_config_brownd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_configd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_black.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_black0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blackd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blue.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blue0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blue1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blue2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blue3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blue4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blue5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_blued.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_green.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_green0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_green1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_green2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_green3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_green4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_green5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_greend.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_red.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_red0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_red1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_red2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_red3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_red4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_red5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_redd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_yellow.svg
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_yellow0.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_yellow1.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_yellow2.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_yellow3.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_yellow4.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_yellow5.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmet_yellowd.png
/usr/share/tuxmath/images/sprites/tux_helmetd.png
/usr/share/tuxmath/images/status/demo-small.png
/usr/share/tuxmath/images/status/demo.png
/usr/share/tuxmath/images/status/gameover.png
/usr/share/tuxmath/images/status/gameover_won.png
/usr/share/tuxmath/images/status/keypad.png
/usr/share/tuxmath/images/status/keypad_no_neg.png
/usr/share/tuxmath/images/status/led_neg_sign.png
/usr/share/tuxmath/images/status/lednums.png
/usr/share/tuxmath/images/status/left.png
/usr/share/tuxmath/images/status/left.svg
/usr/share/tuxmath/images/status/left_gray.png
/usr/share/tuxmath/images/status/left_gray.svg
/usr/share/tuxmath/images/status/loading.png
/usr/share/tuxmath/images/status/nbs.png
/usr/share/tuxmath/images/status/numbers.png
/usr/share/tuxmath/images/status/nums.png
/usr/share/tuxmath/images/status/paused.png
/usr/share/tuxmath/images/status/right.png
/usr/share/tuxmath/images/status/right.svg
/usr/share/tuxmath/images/status/right_gray.png
/usr/share/tuxmath/images/status/right_gray.svg
/usr/share/tuxmath/images/status/score.png
/usr/share/tuxmath/images/status/standby.png
/usr/share/tuxmath/images/status/stop.png
/usr/share/tuxmath/images/status/stop.svg
/usr/share/tuxmath/images/status/title.png
/usr/share/tuxmath/images/status/tux4kids.png
/usr/share/tuxmath/images/status/tux4kids.svg
/usr/share/tuxmath/images/status/wave.png
/usr/share/tuxmath/images/title/egg.png
/usr/share/tuxmath/images/title/egg.svg
/usr/share/tuxmath/images/title/menu_bkg.jpg
/usr/share/tuxmath/images/title/title1.png
/usr/share/tuxmath/images/title/title1.svg
/usr/share/tuxmath/images/tux/bigtux.svg
/usr/share/tuxmath/images/tux/bigtux0.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/bigtux1.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/bigtux2.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/bigtux3.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/bigtux4.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/bigtux5.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/bigtux6.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/console_bash.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/console_led.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-console1.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-console2.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-console3.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-console4.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-drat.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-egypt1.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-egypt2.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-egypt3.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-egypt4.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-fist1.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-fist2.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-kiss1.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-kiss2.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-relax1.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-relax2.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-sit.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-yay1.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-yay2.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-yes1.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-yes2.png
/usr/share/tuxmath/images/tux/tux-yipe.png
/usr/share/tuxmath/menus/main_menu.xml
/usr/share/tuxmath/missions/arcade/ace
/usr/share/tuxmath/missions/arcade/commando
/usr/share/tuxmath/missions/arcade/ranger
/usr/share/tuxmath/missions/arcade/scout
/usr/share/tuxmath/missions/arcade/space_cadet
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ace/ace
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ace/bonus
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ace/round1
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ace/round2
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ace/round3
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/cadet/bonus
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/cadet/cadet
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/cadet/round1
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/cadet/round2
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/cadet/round3
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/campaign
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/commando/commando
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/commando/round1
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/commando/round2
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/commando/round3
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ranger/bonus
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ranger/ranger
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ranger/round1
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ranger/round2
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/ranger/round3
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/scout/bonus
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/scout/round1
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/scout/round2
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/scout/round3
/usr/share/tuxmath/missions/campaign/scout/scout
/usr/share/tuxmath/missions/demo
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson00
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson01
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson02
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson03
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson04
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson05
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson06
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson07
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson08
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson09
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson10
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson11
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson12
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson13
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson14
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson15
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson16
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson17
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson18
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson19
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson20
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson21
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson22
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson23
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson24
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson25
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson26
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson27
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson28
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson29
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson30
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson31
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson32
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson33
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson34
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson35
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson36
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson37
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson38
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson39
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson40
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson41
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson42
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson43
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson44
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson45
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson46
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson47
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson48
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson49
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson50
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson51
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson52
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson53
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson54
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson55
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson56
/usr/share/tuxmath/missions/lessons/lesson57
/usr/share/tuxmath/missions/multiplay/ace
/usr/share/tuxmath/missions/multiplay/commando
/usr/share/tuxmath/missions/multiplay/mpoptions
/usr/share/tuxmath/missions/multiplay/ranger
/usr/share/tuxmath/missions/multiplay/scout
/usr/share/tuxmath/missions/multiplay/space_cadet
/usr/share/tuxmath/missions/options
/usr/share/tuxmath/sounds/alarm.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/buzz.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/cheer.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/explosion.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/game.mod
/usr/share/tuxmath/sounds/game2.mod
/usr/share/tuxmath/sounds/game3.mod
/usr/share/tuxmath/sounds/harp.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/laser.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/pop.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/shieldsdown.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/sizzling.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/tock.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/towerclock.wav
/usr/share/tuxmath/sounds/tuxi.ogg