Списък на файловете в пакета transmission-daemon в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/etc/default/transmission-daemon
/etc/init.d/transmission-daemon
/etc/transmission-daemon/README.json
/etc/transmission-daemon/settings.json
/usr/bin/transmission-daemon
/usr/share/bug/transmission-daemon/presubj
/usr/share/doc/transmission-daemon
/usr/share/man/man1/transmission-daemon.1.gz
/var/lib/transmission-daemon/info/settings.json