Списък на файловете в пакета telepathy-idle в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/telepathy/telepathy-idle
/usr/share/dbus-1/services/org.freedesktop.Telepathy.ConnectionManager.idle.service
/usr/share/doc/telepathy-idle/AUTHORS
/usr/share/doc/telepathy-idle/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/telepathy-idle/NEWS.gz
/usr/share/doc/telepathy-idle/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/telepathy-idle/changelog.gz
/usr/share/doc/telepathy-idle/copyright
/usr/share/man/man8/telepathy-idle.8.gz
/usr/share/telepathy/managers/idle.manager