Списък на файловете в пакета tarantool в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/tarantool_box
/usr/share/doc/tarantool/README
/usr/share/doc/tarantool/README.Debian
/usr/share/doc/tarantool/TODO
/usr/share/doc/tarantool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tarantool/copyright
/usr/share/man/man1/tarantool_box.1.gz