Списък на файловете в пакета snooper в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/snooper
/usr/share/doc/snooper/README
/usr/share/doc/snooper/README.Debian
/usr/share/doc/snooper/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/snooper/copyright
/usr/share/man/man1/snooper.1.gz