Списък на файловете в пакета remmina-plugin-nx в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/remmina/plugins/remmina-plugin-nx.so
/usr/share/doc/remmina-plugin-nx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/remmina-plugin-nx/copyright